COLON ЦЕНТЪР „ЛОЗЕНЕЦ“

Център за превенция и лечение
на рак на дебелото черво
COLON център „ЛОЗЕНЕЦ“

На пациентите се предлагат всички необходими възможности за грижи в рамките на цялостна концепция - от ранното откриване до терапията и последващите грижи. Консултациите и подкрепата за хората в риск са основна грижа тук.Какво Предлагаме?

Ние гарантираме лечение в съответствие със стандартизираните спецификации на професионалните медицински и научни дружества и по този начин осигуряваме грижи на върха на медицинските познания.

Компетенциите са обединени в съвместната концепция. Специалисти вземат съвместно решение за най-доброто възможно лечение. Спектърът от услуги за пациенти с колоректален рак далеч надхвърля хирургичните мерки.

Целта е да се осигури цялостна грижа за всички здравословни проблеми. Те включват (?) химиотерапия и лъчетерапия, болкотерапия, психоонкологични грижи, генетични консултации, хранителни консултации, помощ при започване на рехабилитационни мерки и получаване на медицински помощни средства.

Нашата Мисия

Ние гледаме на себе си като на партньори на нашите пациенти по всички въпроси, свързани с храносмилателните и метаболитните заболявания.

С нашите медицински и сестрински дейности ние оказваме цялостна подкрепа на нашите пациенти в рамките на превантивните грижи, терапията и последващите грижи на изключително високо ниво.

9 +

Специализирани лекари

2432

Регистрирани пациенти

95 %

Успешно профилактирани

981

Спасени от рак на дебелото черво

COLON ЦЕНТЪР БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“

Център за превенция и лечение на рак на дебелото черво COLON ЦЕНТЪР БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“, базиран на доказано работещата германска скринингова програма.

Back To Top