Д-р Герасим Темелков

Началник отделение

График прегледи

Понеделник -  Четвъртък:
13:30 - 14:00

2012 - 2013 
Клиника по вътрешни болести, Многопрофилна болница Мариен Йолде, Германия Специализант

2014 - 2015 
Клиника по вътрешни болести, Многопрофилна болница Света Барбара Гладбек, Германия Специализант

2015 - 2018
Клиника по гастроентерология - Университетска болница Света Елизабет Дорстен, Германия  Специализант

2018 
Клиника по гастроентерология, хематология, онкология, диабетология и палиативна медицина - Университетска Болница Марин хоспитал  Марл, Германия Специализант по Онкология

2019
Клиника по гастроентерология и хепатология - Католическа болница свети Йозеф Оберхаузен, Германия Специализант

2020
Клиника по гастроентерология, онкология, инфектология и диабетология - Университетска болница Свети Клемент, Оберхаузен, Германия Специалист по вътрешни болести и Гастроентролгия

2020 – 2022
Клиника по гастроентрология, онкология и диабетология - Ахаус, Германия, Многопрофилна болница света Мария, Ахаус, Германия Завеждащ  отделение 

Практически умения 

  • Ендоскопска диагностика - диагностична и терапевтична гастро- и колоноскопия
  • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография - ERCP
  • Ендоскопска и конвенционална абдоминална и съдова ехография
  • Ехография с контрастно вещество на черен дроб, абдоминални пункции на асцит и черен дроб и  плеврален излив 
  • Интерпретация на ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография и рентгенови снимки
  • Интерпретация на спиро- и бодифлетизмография и ЕКГ
  • Диагностика, проследяване и терапия на хепатит ( всички форми )
  • Терапия и проследяване на хронично-възпалителни заболявания на дебелото черво и гастроинтестиналния тракт - Morbus Crohn и Colitis Ulcerosa
  • Интензивна медицина - реанимация, диагностика и терапия на спешни състояния - интубация, машинално обдишване, осигуряване на централен венозен  катетер и артериален катетер

COLON ЦЕНТЪР БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“

Център за превенция и лечение на рак на дебелото черво COLON ЦЕНТЪР БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“, базиран на доказано работещата германска скринингова програма.

Back To Top